विवाह प्रकोष्ठ

संयोजक
श्री महेश प्रगट , इछावर
9926672169
सदस्य
श्री चंद्रगोपाल चांडक , खंडवा
9425928824
श्री सीताराम झंवर , सेवदा
9589052304
श्री राजेंद्र गुप्ता , राला
9926415325
श्री प्रेमनारायण लाहोटी , अकोदिया मंडी
9826428729
श्री दिनेश गुप्ता , पीपलरावां
9893781480
श्री छगनलाल गुप्ता , पीपलरावां
9669989149
श्री महेश गुप्ता , खोकरांकला
9993168860